logo.jpg

ensalada.cz - digitální zamykání,
biometrické systémy, zamykání
kontrola přístupu

Rychlý kontakt

Ensalada s.r.o. 


telefon: +420 776 752 865
               +420 601 200 201

email:     info@ensalada.cz
                obchod@ensalada.cz

web:       www.ensalada.cz

Bezdrátová síť 3065

Větší pohodlí a bezpečnost díky síťovému řešení.

Vše on-line! - změna plánu zabezpečení a hesla - monitoring a vzdálené otevírání dveří - aktivace poplašných systémů

Pro střední a větší zamykací systémy - neustálý přehled a jasná administrace jsou rozhodujícím hlediskem. Řešení je nazýváno síťováním – s bezdrátovou sítí 3065. To poskytuje počítačový přístupový kontrolní systém, který může být konfigurován a spravován přímo z centrálního umístění.

Inteligentní technologie

Použitím našeho síťového softwaru a hardwarových komponentů je možné digitální zabezpečovací a organizační systém 3060 převést na počítačový systém řízení přístupu. Přenos dat se uskutečňuje přes LON (kroucená dvoulinka) nebo 868 MHz radiový přenos z PC do síťového uzlu (LockNode), který je instalován v blízkosti digitálního zařízení (cylindr, řídící jednotka). Od uzlu jsou data předána digitálním komponentům pomocí rádiového signálu bez kabelů. Komponenty připojené na řídící jednotky, např. výtahy, bariéry a posuvné dveře mohou být také připojeny do sítě bez problémů.

Konfigurace bezdrátové sítě 3065

bezdratova-sit1.jpg

Jednoduchá administrace

Síťování je optimální řešení pro střední a větší systémy. V důsledku centrální konfigurace a kontroly přes centrální PC, administrace může být významně redukována. Každá změna v organizaci může být rychle a flexibilně provedena, bez ohledu zda chcete poskytnout oprávnění novému personálu, potlačit určitý transpondér, měnit plán zabezpečení, číst záznamy přístupu nebo modifikovat plán časového pásma.

Další funkce

Je snadné kdykoli implementovat celou sérii dalších funkcí: sledování stavu dveří, synchronizace hodin ve cylindrických vložkách nebo zámcích, hodnocení událostí v síti, ovládání pohonů, vzdálené otevírání dveří například pro strážného nebo recepční.

Bezdrátové síťování

Není potřeba žádná kabeláž od dveří k síťovému zabezpečovacímu systému. Síťování je provedeno bez modifikace ke dveřím, rámu dveří nebo kováním. V nové bezdrátové (WaveNet) síti už není potřeba síťové uzly propojovat kabelem mezi sebou.

Vysoká bezpečnost dat

Všechna data jsou přenášena šifrovaně. Tímto způsobem jsou data chráněna před manipulací a neoprávněným přístupem.

Technická data

  • pro sítě jakékoli velikosti
  • instalace LockNodes do standardní zásuvkové krabice
  • centrální uzel: 100 x 30 x 44 mm
  • 2 vstupy a 1 výstup na síťový uzel

Články